چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1388
ترکیه - استانبول

   


 

تکسیم - این بازار فقط به روی عابرین و تراموا باز میباشد  


 

تکسیم - رستوران در بازار  


  


 

 

blogsky